ברוך הבא ל-pray.co.il. קריאת תנאי השימוש הבאים (“התנאים”) היא חובה לפני הרשמתך ושימושך בשירותים שלנו. ההרשמה לאתר מהווה הסכמה לתנאים אלו ומחייבת אותך לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך מורשה להשתמש בשירותים של pray.co.il.

שינויים בתנאים

pray.co.il רשאית לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. השינויים יחולו מרגע פרסומם באתר. מומלץ לבדוק את התנאים באופן קבוע לעדכונים או שינויים.

הגבלת גיל

השירות אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 13. בעת ההרשמה תתבקש לספק אישור לגילך כדי לוודא שאתה מעל גיל 13.

סיום חברות

אתה ו-pray.co.il רשאים לסיים את החברות בכל עת על פי שיקול דעתם. במקרה של הפרת התנאים, pray.co.il רשאית להשעות או לבטל את חברותך ללא הודעה מוקדמת.

שימוש אישי

החברות שלך בשירות היא לשימושך האישי בלבד. אינך רשאי לאשר לאחרים להשתמש בחברות שלך או להעביר את חשבונך לאדם או ישות אחרת.

התנהלות מקוונת

כחבר, אתה מתחייב ל:

  • היות האחראי הבלעדי לתוכן שאתה מפרסם בשירות.
  • פרסום תוכן ראוי וחוקי בלבד.
  • שמירה על פרטיות וזכויות קניין רוחני.
  • ניהול אינטראקציות עם חברים אחרים בצורה ראויה ומכבדת.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את pray.co.il על כל נזק, הוצאה או תביעה הנובעת משימוש לא ראוי בשירות.

 

תוכן מקוון

התוכן המוצג בשירות pray.co.il, כולל דעות, עצות, הצהרות והמלצות, הוא אחריותם הבלעדית של המחברים ואינו משקף בהכרח את עמדותיה של pray.co.il, Inc. אנו לא מבטיחים את הדיוק או השלמות של כל מידע ואיננו אחראים לכל נזק הנובע מהסתמכות על תוכן זה.

אזהרה

יתכן ותיחשף לתוכן לא ראוי או מזיק במהלך שימושך בשירות. אנו ממליצים להיזהר בבחירת המידע שאתה מפרסם או משחרר לאחרים. pray.co.il, Inc. אינה אחראית לשימוש במידע שאתה מחליט לחשוף.

פיקוח והסרת תוכן

pray.co.il, Inc. שומרת לעצמה את הזכות לפקח ולהסיר תוכן שאינו עומד בקוד ההתנהגות שלנו או בהנחיות התוכן. אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם ולהודעות שאתה שולח.

זכויות קניין

כל החומרים בשירות, כולל זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, הם בבעלות pray.co.il, Inc. ולא ישוכפלו ללא הסכמה. על ידי פרסום תוכן באזורים ציבוריים, אתה מעניק ל-pray.co.il רישיון לשימוש בתוכן זה.

מידע מסופק על ידי חבר

למעט כפי שצוין במדיניות הפרטיות, pray.co.il מתחייבת לשמור על סודיות המידע שאתה מספק. כל המידע, כולל מספרי כרטיסי אשראי, ישמש רק למטרות שבשבילן נאסף או כפי שנדרש על פי חוק.

עמלות ותשלומים ניידים

בכל שאלה או מחלוקת לגבי חיובים, עמלות או תשלומים, יש לפנות לספק שירותי הטלפון הנייד שלך.

כתב ויתור על אחריות

pray.co.il, Inc. מספקת את השירות “כמות שהוא” ולא מעניקה אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, ביחס לשירות. אין אחריות לבטיחות, זמינות או חוסר פגמים בשירות.

הגבלת אחריות

pray.co.il,  לא תהיה אחראית לנזקים מקריים, תוצאתיים או עקיפים הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות.

שינויים ממדינה למדינה

האחריות והמגבלות המתוארות עשויות להשתנות בהתאם לחוקים של מדינות שונות.

הוראות כלליות

הסכם זה נשלט על ידי חוקי מדינת ישראל, וכל מחלוקת תהיה כפופה לבתי המשפט במדינה זו.

מדיניות החזר כספי

החזרים יינתנו תחת תנאים מסוימים ויהיו לפי שיקול דעתו של pray.co.il.

מדיניות זכויות יוצרים

pray.co.il תפסיק את הרשאות השימוש של משתמשים המפרים זכויות יוצרים.